Vrienden van de brug 

curve
sors

Vrienden van DE BRUG
Er is een steunstichting opgericht, nl. de stichting “Vrienden van DE BRUG”.

Deze stichting stelt zich ten doel het bijeen brengen van gelden teneinde met name financiële steun te verlenen aan de stichting DE BRUG provincie Groningen.

Iedereen, die minimaal € 25,00 stort, wordt vriend van DE BRUG!!

Ondersteuning in de vorm van subsidies, giften en donaties is welkom.

Het postadres van de stichting Vrienden van DE BRUG is:

Haarveen 7
9314 TD Foxwolde

secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl

Bankrekeningnummer Stichting Vrienden van DE BRUG, provincie Groningen is:
NL15ABNA0572355386