Privacy en AVG

curve
sors

Zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens vinden we vanzelfsprekend. Ook vinden we het belangrijk dat we hierin transparant zijn. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (AVG) gegaan. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. De Brug provincie Groningen ( die ook de Special Olympics Regionale Spelen  ( SORS) organiseert)  zet zich op allerlei manieren in voor sport, welzijn, gezondheid en beeldvorming rondom mensen met een verstandelijke beperking. Om dit mogelijk te maken, verwerken we persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor het doel en de redenen voor verwerking van persoonsgegevens en de bescherming hiervan, ook als wij deze verwerking hebben uitbesteed aan derden. In dit privacy statement vertellen we je graag meer over wat we waarom en hoe met welke persoonsgegevens doen. Ook leggen we uit wat jouw rechten zijn en hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Lees meer