Deelnemers en vrijwilligers

curve
sors

De Brug wil mensen met een verstandelijke beperking in hun vrije tijd gelegenheid bieden om op een actieve manier aan sport, bewegen en recreatie te doen. Deelnemers kunnen zich inschrijven via de regionale afdelingen. Zie Regio’s.

Na registratie zijn zowel de deelnemers als de vrijwilligers verzekerd via Gehandicaptensport Nederland.

Vrijwilligers kunnen zich eveneens melden bij de regionale afdelingen. Vrijwilligers zijn welkom om te ondersteunen op het sporttechnisch gebied, maar ook als begeleider van een activiteit. Ons standpunt is: Je bent vrijwillig, maar dit is niet vrijblijvend. Er wordt op je gerekend!

Aan de activiteiten van De Brug kunnen voornamelijk mensen met een verstandelijke beperking deelnemen. Mensen met een andere beperking kunnen worden toegelaten, mits dit niet belemmerend werkt naar de andere deelnemers en de groep.

Aanmelden als vrijwilliger: secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl