ANBI

curve
sors

Stichting De Brug provincie Groningen is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) door de Belastingdienst onder RSIN/fiscaalnummer 805188782. Dit is van belang, omdat sinds 1 januari 2008 giften aan goede doeleninstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen zijn als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling.

Financiële verantwoording

De financiële en inhoudelijke verantwoording kunt u terugvinden in het Jaarverslag en Financieel Verslag van De Brug provincie Groningen.

Contactgegevens:

Stichting De Brug provincie Groningen
p/a Haarveen 7
9314 TD Foxwolde

E: secretariaat@debrugprovinciegroningen.nl
W: www.debrugprovinciegroningen.nl

De bestuurssamenstelling vindt u in de bijlage.

Dat geldt ook voor het beleidsplan, jaarverslag, jaarplan, financieel verslag en begroting.

De Brug provincie Groningen kent geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd.